ประชากรปีงบประมาณ 2561 ตัดความซ้ำซ้อน typearea 1,3 และยังไม่จำหน่าย


อำเภอ

(01) อำเภอเมืองกาญจนบุรี : ดาวน์โหลด

(02) อำเภอไทรโยค : ดาวน์โหลด

(03) อำเภอบ่อพลอย : ดาวน์โหลด

(04) อำเภอศรีสวัสดิ์ : ดาวน์โหลด

(05) อำเภอท่ามะกา : ดาวน์โหลด

(06) อำเภอท่าม่วง : ดาวน์โหลด

(07) อำเภอทองผาภูมิ : ดาวน์โหลด

(08) อำเภอสังขละ : ดาวน์โหลด

(09) อำเภอพนมทวน : ดาวน์โหลด

(10) อำเภอเลาขวัญ : ดาวน์โหลด

(11) อำเภอด่านมะขามเตี้ย : ดาวน์โหลด

(12) อำเภอหนองปรือ : ดาวน์โหลด

(13) อำเภอห้วยกระเจา : ดาวน์โหลด

ข้อมูลจากตาราง t_person_cid ณ 2 พ.ย.60