ทั้งหมด 187 ผลลัพธ์

รหัสหน่วยบริการTotalErrคุณภาพ
08010โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาพุราง ตำบลปากแพรก46485499.99
08011โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านยาง ตำบลท่ามะขาม207071100.00
08012โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแก่งเสี้ยน201070100.00
08013โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองบัว ตำบลหนองบัว18120199.99
08014โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลาดหญ้า ตำบลลาดหญ้า53277227495.73
08015โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแก ตำบลลาดหญ้า96090100.00
08016โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังด้ง ตำบลวังด้ง9800499.96
08017โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่ามะนาว ตำบลวังด้ง7748599.94
08018โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าทุ่ม ตำบลวังด้ง6498199.98
08019โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองสามพราน ตำบลวังด้ง6132499.93
08020โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าทุ่งนา ตำบลช่องสะเดา6644199.98
08021โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทับศิลา ตำบลช่องสะเดา27042898.96
08022โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองหญ้า ตำบลหนองหญ้า13941299.99
08023โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังปลาหมู ตำบลหนองหญ้า60390100.00
08024โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแก่งหลวง ตำบลเกาะสำโรง144890100.00
08025โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเก่า ตำบลบ้านเก่า15425199.99
08026โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยน้ำขาว ตำบลบ้านเก่า80541699.80
08027โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลำทหาร ตำบลบ้านเก่า117640100.00
08028โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตะเคียนงาม ตำบลบ้านเก่า28290100.00
08029โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพุน้ำร้อน ตำบลบ้านเก่า3603299.94
08030โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังเย็น ตำบลวังเย็น93750100.00
08031โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่น้ำน้อย ตำบลไทรโยค3625199.97
08032โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าทุ่งนา ตำบลไทรโยค13187399.98
08033โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งก้างย่าง ตำบลไทรโยค44200100.00
08034โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดาวดึงส์ ตำบลไทรโยค5182199.98
08035โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านช่องอ้ายกาง ตำบลลุ่มส่ม5650199.98
08036โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าเสา ตำบลท่าเสา298121799.94
08037โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพุเตย ตำบลท่าเสา9405599.95
08038โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่ากิเลน ตำบลสิงห์9718199.99
08039โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองปลา ตำบลวังกระแจะ9926899.92
08040โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแก่งระเบิด ตำบลวังกระแจะ8804199.99
08041โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งเรือโกลน ตำบลศรีมงคล174270100.00
08042โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบ้องตี้ ตำบลบ้องตี้10942399.97
08043โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกระทุ่ม ตำบลหนองกุ่ม16833899.95
08044โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่ ตำบลหนองกุ่ม16262199.99
08045โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพุพรหม ตำบลหนองกุ่ม4272399.93
08046โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองรี ตำบลหนองรี17069299.99
08047โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลำอีซู ตำบลหนองรี60690100.00
08048โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหลังเขา ตำบลหนองกร่าง99350100.00
08049โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไร่เจริญ ตำบลหลุมรัง77210100.00
08050โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลช่องด่าน12165199.99
08051โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหลุมรัง ตำบลหลุมรัง21321999.96
08052โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสามยอด ตำบลช่องด่าน4732399.94
08053โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปลายนาสวน ตำบลนาสวน67500100.00
08054โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าสนุ่น ตำบลด่านแม่แฉลบ34800100.00
08055โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกาะบุก ตำบลหนองเป็ด4346299.95
08057โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบนเขาแก่งเรียง ตำบลท่ากระดาน2125199.95
08058โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเอราวัณ ตำบลท่ากระดาน8039799.91
08059โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าลำใย ตำบลเขาโจด7083299.97
08060โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำพุล่าง ตำบลเขาโจด21530100.00
08061โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองพันท้าว ตำบลพงตึก7512199.99
08062โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านยางม่วง ตำบลยางม่วง11911199.99
08063โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนชะเอม ตำบลดอนชะเอม17228199.99
08064โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกระต่ายเต้น ตำบลท่าไม้17914999.95
08065โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสำนักคร้อ ตำบลตะคร้ำเอน253771499.94
08066โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาตะพั้น ตำบลโคกตะบอง88100100.00
08067โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพธิ์เย็น ตำบลดอนขมิ้น205750100.00
08068โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอุโลกสี่หมื่น ตำบลอุโลกสี่หมื่น152770100.00
08069โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาช่อง ตำบลเขาสามสิบหาบ10526299.98
08070โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพระแท่น ตำบลพระแท่น23911699.97
08071โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหวายเหนียว ตำบลหวายเหนียว19938199.99
08072โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแสนตอ ตำบลแสนตอ16558199.99
08073โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสนามแย้ ตำบลสนามแย้115772999.75
08074โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าเสา ตำบลท่าเสา13046299.98
08075โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองลาน9324299.98
08076โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านศาลเจ้าโพรงไม้ ตำบลวังขนาย180191899.90
08077สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี จ.กาญจนบุรี2387013499.44
08078โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาดิน ตำบลท่าล้อ210231799.92
08079โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองขาว ตำบลหนองขาว18579599.97
08080โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกร่างทอง ตำบลทุ่งทอง16030599.97
08081โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาน้อย ตำบลเขาน้อย10547299.98
08082โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านม่วงชุม ตำบลม่วงชุม181611799.91
08083โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสระเศรษฐี ตำบลบ้านใหม่13551299.99
08084โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตลาดสำรอง ตำบลพังตรุ134431299.91
08085โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยไร่ ตำบลพังตรุ106140100.00
08086โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าตะคร้อ ตำบลท่าตะคร้อ106448699.19
08087โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านรางสาลี่ ตำบลรางสาลี่17636399.98
08088โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองตากยา ตำบลหนองตากยา129571799.87
08089โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนพกิจโกศล ตำบลหนองตากยา10090199.99
08090โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปรังกาสี ตำบลท่าขนุน15690299.99
08091โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไร่ ตำบลห้วยเขย่ง127590100.00
08092โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอู่ล่อง ตำบลท่าขนุน75450100.00
08093โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสหกรณ์นิคม ตำบลสหกรณ์นิคม11649199.99
08094โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเหมืองปิล๊อก ตำบลปิล๊อก13376699.96
08095โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหินดาด ตำบลหินดาด7520299.97
08096โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกุยมั่ง ตำบลหินดาด7401299.97
08097โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกุยแหย่ ตำบลลิ่นถิ่น105560100.00
08098โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลิ่นถิ่น ตำบลลิ่นถิ่น8953499.96
08099โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกริงกระเวีย ตำบลชะแล15508499.97
08100โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งเสือโทน ตำบลชะแล3975199.97
08101โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านภูเตย ตำบลชะแล71620100.00
08102โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยเขย่ง ตำบลห้วยเขย่ง140110100.00
08103โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเวียกะดี้ ตำบลหนองลู9934199.99
08104โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่พัฒนา ตำบลหนองลู118041099.92
08105โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านซองกาเรีย ตำบลหนองลู5908199.98
08106โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพระเจดีย์สามองค์ ตำบลหนองลู374471799.95
08107โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านยางขาว ตำบลปรังเผล10666199.99
08108โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกองม่องทะ ตำบลไล่โว่48970100.00
08109โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองโพธิ์ ตำบลดอนตาเพชร93310100.00
08110โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหลุมหิน ตำบลหนองโรง7423199.99
08111โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งสมอ ตำบลทุ่งสมอ8039199.99
08112โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนเจดีย์ ตำบลดอนเจดีย์9072199.99
08113โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเบ็ญพาด ตำบลพังตรุ11499399.97
08114โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบ่อระแหง ตำบลพังตรุ7787299.97
08115โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคราช ตำบลรางหวาย15261599.97
08116โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตลาดเขต ตำบลรางหวาย15808499.97
08117โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสระลุมพุก ตำบลหนองสาหร่าย10147199.99
08118โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแสลบหย่อง ตำบลเลาขวัญ7338199.99
08119โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองโสน ตำบลหนองโสน11818399.97
08120โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาวงพระจันทร์ ตำบลหนองฝ้าย64532399.64
08121โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองฝ้าย ตำบลหนองฝ้าย12054299.98
08122โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโป่งพรหม ตำบลหนองโสน4088599.88
08123โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองประดู่ ตำบลหนองประดู่11854499.97
08124โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตลุงเหนือ ตำบลหนองประดู่7624199.99
08125โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองปลิง ตำบลหนองปลิง9349599.95
08126โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองมะสังข์ ตำบลหนองปลิง8819299.98
08127โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองจั่น ตำบลหนองนกแก้ว6143499.93
08128โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองเค็ด ตำบลหนองนกแก้ว6838299.97
08129โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองอำเภอจีน ตำบลทุ่งกระบ่ำ9780599.95
08130โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งกระบ่ำ ตำบลทุ่งกระบ่ำ47882299.54
08131โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองไผ่เดิม ตำบลหนองไผ่72151199.85
08132โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านยางเกาะ ตำบลกลอนโด7330100.00
08133โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนสว่าง ตำบลกลอนโด00-
08134โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าโป่ง ตำบลจรเข้เผือก00-
08135โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไทรทอง ตำบลจรเข้เผือก00-
08136โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองหญ้าปล้อง ตำบลจรเข้เผือก00-
08137โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองปากดง ตำบลหนองไผ่00-
08138โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองปรือ ตำบลหนองปรือ00-
08139โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองขอน ตำบลหนองปรือ00-
08140โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโป่งช้าง ตำบลหนองปรือ00-
08141โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองใหญ่ ตำบลหนองปรือ00-
08142โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพยอมงาม ตำบลหนองปลาไหล00-
08143โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองปลาไหล ตำบลหนองปลาไหล00-
08144โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองผักแว่น ตำบลสมเด็จเจริญ00-
08145โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทัพพระยา00-
08146โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไพรงาม ตำบลห้วยกระเจา00-
08147โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังไผ่00-
08148โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนแสลบ ตำบลดอนแสลบ00-
08149โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองปลิง ตำบลดอนแสลบ00-
08150โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสระลงเรือ ตำบลสระลงเรือ00-
10619สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านจะแก00-
10731โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา00-
10732โรงพยาบาลมะการักษ์00-
11278โรงพยาบาลไทรโยค00-
11279โรงพยาบาลสมเด็จพระปิยะมหาราชรมณียเขต00-
11280โรงพยาบาลบ่อพลอย00-
11281โรงพยาบาลท่ากระดาน00-
11282โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ ๑๙00-
11283โรงพยาบาลทองผาภูมิ00-
11284โรงพยาบาลสังขละบุรี00-
11285โรงพยาบาลเจ้าคุณไพบูลย์พนมทวน00-
11286โรงพยาบาลเลาขวัญ00-
11287โรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย00-
11288โรงพยาบาลสถานพระบารมี00-
11520โรงพยาบาลค่ายสุรสีห์00-
14136โรงพยาบาลศุกร์ศิริศรีสวัสดิ์00-
14869โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองสองตอน ตำบลแก่งเสี้ยน00-
15020โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำมุด ตำบลแม่กระบุง00-
21948โรงพยาบาลห้วยกระเจา เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา00-
22016ศูนย์สุขภาพชุชนมะการักษ์ 200-
00055สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี00-
00729สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองกาญจนบุรี00-
00730สำนักงานสาธารณสุขอำเภอไทรโยค00-
00731สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ่อพลอย00-
00732สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีสวัสดิ์00-
00733สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่ามะกา00-
00734สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าม่วง00-
00735สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทองผาภูมิ00-
00736สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสังขละบุรี00-
00737สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนมทวน00-
00738สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเลาขวัญ00-
00739สำนักงานสาธารณสุขอำเภอด่านมะขามเตี้ย00-
00740สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองปรือ00-
00741สำนักงานสาธารณสุขอำเภอห้วยกระเจา00-
71010เมืองกาญจนบุรี00-
71020อำเภอไทรโยค00-
71030อำเภอบ่อพลอย00-
71040อำเภอศรีสวัสดิ์00-
71050อำเภอท่ามะกา00-
71060อำเภอท่าม่วง00-
71070อำเภอทองผาภูมิ00-
71080อำเภอสังขละบุรี00-
71090อำเภอพนมทวน00-
71100อำเภอเลาขวัญ00-
71110อำเภอด่านมะขามเตี้ย00-
71120อำเภอหนองปรือ00-
71130อำเภอห้วยกระเจา00-