รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม

ลงทะเบียนอบรม

Showing 1-20 of 77 items.
#ชื่อนามสกุลตำแหน่งสถานที่ปฏิบัติงานเบอร์มือถือEmailหลักสูตรอบรม 
1นายสุรเชษฐ์ฟักเขียวนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไร่เจริญ ตำบลหลุมรัง0892543623banrai08049@hotmail.com1
2นายพิเชษฐ์แป้นอินทร์นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทัพพระยา0945652896topzen26s@gmail.com1
3นายปริญเหลืองทองนักเทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาลบ่อพลอย0819955204phongkee03@hotmail.com1
4นายยศศักดิ์น้อยประสิทธิ์นักวิชาการคอมพิวเตอร์โรงพยาบาลทองผาภูมิ0892334559yossak1@gmail.com1
5นายกฤษณะบัวคลี่จพ.สาธารณสุขชำนาญงานสำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่ามะกา0901395960kitsanabua@gmail.com1
6จิรัฐฐากรณ์ชัมพาลีจพ เภสัชกรรมชำนาญงานโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ ๑๙0813634603superatx@hotmail.com1
7ธนวรรธน์บ่อเกิดนักวิชาการคอมพิวเตอร์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี0839843676tour_22@hotmail.com1
8นายวสวัตต์ดาวเรืองเจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงานสำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีสวัสดิ์0861650448wasawatt_88@hotmail.com1
9นายเบิกฤกษ์อุ่นอินเภสัชกรชำนาญการพิเศษโรงพยาบาลเลาขวัญ0969079944fmg030@gmail.com1
10ณัฐพลรัตนากรนักวิชาการคอมพิวเตอร์โรงพยาบาลเจ้าคุณไพบูลย์พนมทวน0874076759s7-convinced@hotmail.com1
11ณัฐพลรัตนากรนักวิชาการคอมพิวเตอร์โรงพยาบาลเจ้าคุณไพบูลย์พนมทวน0874076759s7-convinced@hotmail.com2
12ประเสริฐศักดิ์เกตุแก้วนักวิชาการคอมพิวเตอร์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี0860865246prasatsurk@gmail.com1
13นายทวีทรัพย์คลังเภสัชกรชำนาญการโรงพยาบาลไทรโยค0922696651audy018@gmail.com1
14น.ส.ผาณิตประสมทรัพย์จพ.สาธารณสุขชำนาญงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโป่งช้าง ตำบลหนองปรือ0934924495phanit2517@hotmail.com1
15น.ส.ผาณิตประสมทรัพย์จพ.สาธารณสุขชำนาญงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโป่งช้าง ตำบลหนองปรือ0934924495phanit2517@hotmail.com2
16นายทวีทรัพย์คลังเภสัชกรชำนาญการโรงพยาบาลไทรโยค0922696651audy018@gmail.com2
17นายธนายุสระทองพูลเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์โรงพยาบาลสถานพระบารมี0851890741thanayu.a.dei@gmail.com1
18นายธนายุสระทองพูลเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์โรงพยาบาลสถานพระบารมี0851890741thanayu.a.dei@gmail.com2
19นายกฤษณะบัวคลี่จพ.สาธารณสุขชำนาญงานสำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่ามะกา0901395960kitsanabua@gmail.com2
20นายสันตพงษ์สันตวงษ์นวก.สาธารณสุขชำนาญการสำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่ามะกา0917783969aun23@hotmail.com2
หมายเหตุ : หลักสูตรอบรม

หลักสูตรที่ 1 =อบรม Yii Framework (จบการอบรมแล้ว)

2 =อบรม SQL เบื้องต้น รุ่น 1 วันที่ 19-21 ก.ย.60 รุ่น 2 วันที่ 27-29 ก.ย.60

3 = อบรม Delphi XE10 วันที่ 18-19 ธ.ค.60

4 = อบรม Excelสำหรับการวิเคราะห์ ยังไม่ได้กำหนดวันอบรม